Otrzymaj 3% zniżki na pierwsze zamówienie! Poproś o kontakt, aby poznać szczegóły.

Polityka prywatności

 • Home
 • Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ALVI-BEL

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 24 lipca 2023 roku               

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z polityką prywatności, skontaktuj się z nami: alvibel111@gmail.com

Alvi-Bel Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną w Polsce pod adresem: Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, woj. Mazowieckie („Alvi-Bel”, „my”, „nas”, „nasz”). Rozumiejąc, że prywatność jest dla Ciebie ważna, zobowiązujemy się do zachowania przejrzystości w zakresie wykorzystywanych przez nas technologii.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe, które wykorzystujesz na naszej witrynie https://alvibel.pl/ (dalej „Strona internetowa”). Opisuje również dostępne opcje dotyczące wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do tych informacji. Szanujemy Twoją prywatność i poważnie traktujemy jej ochronę.

Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest ważne, dlatego mamy nadzieję, że poświęcisz jej czas i uwagę.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  • Niniejsza Polityka dotyczy następujących osób:
   • osoby korzystające ze Strony internetowej (Na potrzeby niniejszej polityki definiujemy termin „Użytkownik”, „ty”, „twój”, „twoje” jako osoba, która wchodzi w interakcję z naszą Stroną internetową).
   • osoby, które składają skargi pocztą elektroniczną.
 2. WARUNKI I DEFINICJE
  • „Produkt”— dowolny przedmiot oferowany na sprzedaż na naszej Stronie internetowej.
  • „Dane osobowe” — są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej;
  • „Dane dotyczące użytkowania” — dane zbierane automatycznie albo generowane przez korzystanie ze Strony internetowej lub z samej infrastruktury Strony internetowej (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
  • „Ciasteczka” — małe pliki, zwykle składające się z liter i cyfr, które są pobierane na urządzenie (komputer lub urządzenie mobilne) gdy użytkownik odwiedza określoną Stronę internetową i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym). Ciasteczka umożliwiają nam zbieranie informacji o identyfikatorach urządzeń, adresie IP, przeglądarkach internetowych używanych do uzyskiwania dostępu do Witryny, przeglądanych stronach lub funkcjach, czasie spędzonym na stronach, działaniu aplikacji mobilnej i klikniętych linkach.
  • „Administrator danych” — osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania jakichkolwiek Danych osobowych.
  • „Podmioty przetwarzające dane (lub dostawcy usług)” — każda osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane w imieniu Administratora. Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców w celu efektywniejszego przetwarzania Twoich danych.
  • „Użytkownik” —to osoba korzystająca i odwiedzająca naszą Witrynę. Użytkownik odpowiada osobie, której dane dotyczą, w przypadku gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych.
 3. ADMINISTRATOR DANYCH
  •  Alvi-Bel jest Administratorem Danych odpowiedzialnym za Dane Osobowe gromadzone i wykorzystywane w ramach niniejszej Polityki Prywatności.
 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH
  • Przestrzegamy następujących zasad, aby chronić Twoją prywatność:
   • Zasada celowości — rzetelnie i przejrzyście przetwarzamy dane osobowe wyłącznie dla osiągnięcia wyznaczonych i zgodnych z prawem celów i nie wolno ich przetwarzać w sposób niezgodny z celami przetwarzania danych;
   • Zasada minimalizmu — zbieramy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i nie przechowujemy danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne;
   • Zasada ograniczonego użytkowania— wykorzystujemy dane osobowe do innych celów wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub za zgodą właściwego organu;
   • Zasada jakości danych — aktualizowane przez nas dane osobowe muszą być aktualne, kompletne oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych;
   • Zasada bezpieczeństwa — stosuje się środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych;
   • Zasada indywidualnego uczestnictwa — zawiadamia się osoby o zgromadzonych danych, które jej dotyczą, osobom zapewnia się dostęp do danych ich dotyczących oraz przysługuje im prawo żądania sprostowania niedokładnych lub wprowadzających w błąd danych.
 5. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY
  • Na podstawie Twojej zgody na przekazanie informacji o naszym Produkcie i spełnienie Twojej prośby, jesteśmy uprawnieni do poproszenia Cię o podanie nam za pośrednictwem formularza kontaktowego/formularza zamówienia Danych Osobowych, w tym (między innymi):
   • Imię i Nazwisko (nieobowiązkowe);
   • Nazwa firmy;
   • Adres e-mail;
   • Numer telefonu;
   • Kraj użytkownika (nieobowiązkowe).
  • Możemy gromadzić Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych okolicznościach, w tym między innymi podczas interakcji z naszą Stroną internetową.
 6. DANE OSOBOWE, ZBIERANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY
  • Dane osobowe gromadzone lub przekazywane doAlvi-Belw trakcie uzyskiwania dostępu, interakcji i obsługi mogą obejmować między innymi następujące Dane Osobowe:
   • Informacje o urządzeniu, które mogą obejmować (między innymi) informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym używanym do uzyskiwania dostępu do Strony internetowej, w tym o modelu sprzętu, systemie operacyjnym i wersji, używanej przeglądarce internetowej, lokalizacji i innych identyfikatorach urządzeń;
   • Informacje z dziennika serwera, które mogą obejmować (między innymi) datę i godzinę odwiedzin, przeglądane strony, Twój adres IP, stronę odsyłającą, Twoje komentarze, przesłane formularze, czas spędzony na Stronie internetowej;
   • Informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie śledzenia. My oraz nasi dostawcy używamy różnych technologii do zbierania informacji podczas interakcji ze Stroną internetową, w tym plików cookie. W razie potrzeby zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie. Aby zobaczyć więcej informacji o tym, jakich plików cookie używamy i jak ich używamy, zapoznaj się z naszą oddzielną Sekcją plików cookie w niniejszej Polityce Prywatności.
 7. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
  • Alvi-Bel wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:
   • spełnienia Twojej prośby dotyczącej Produktu w celu sformalizowania rozwoju stosunku umownego;
   • obsługi Twoich zamówień i próśb, w tym próśb o wsparcie techniczne i pomoc;
   • zapewnienia lepszych wrażeń z korzystania z naszej Strony internetowej;
   • w celu marketingu i promocji naszego Produktu lub produktów powiązanych, w tym produktów osób trzecich, które są powiązane z naszą Stroną Internetową (Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, daj nam znać: alvibel111@gmail.com;
   • w jakimkolwiek innym celu, jaki uznamy za niezbędny lub wymagany do zapewnienia bezpieczeństwa i/lub integralności naszych użytkowników, pracowników, stron trzecich, opinii publicznej i/lub naszego Produktu lub do spełnienia wymagań wszelkich mających zastosowanie prawo.
 8. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
   • Akceptując niniejszą Politykę prywatności, potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania i w pełni rozumiesz oświadczenia przedstawione w niniejszej Polityce prywatności.
  • Zgoda osób z UE na przetwarzanie danych osobowych
   • Jeśli jesteś Osobą z UE, aby przetwarzać Twoje Dane Osobowe, musimy uzyskać Twoją zgodę i zgodnie z RODO będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko w przypadku, gdy otrzymamy od Ciebie dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną wskazanie Twojej woli, którym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych („Zgoda„).
   • Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie pola wyboru w trakcie wypełniania formularza kontaktowego/zamówienia na Stronie internetowej. W przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola wyrażasz nieodwołalną i bezwarunkową zgodę, aby firma Alvi-Bel była uprawniona do przetwarzania Twoich Danych Osobowych w zakresie wskazanym w Zgodzie.
   • Twoja zgoda obejmuje wszelkie czynności przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym samym celu lub celach. Gdy Przetwarzanie ma wiele celów, Twoja Zgoda powinna być uważana za udzieloną dla każdego z nich.
   • W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Możesz złożyć taką prośbę, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres alvibel111@gmail.com. Wycofanie przez Ciebie Zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych na podstawie Zgody przed jej wycofaniem.
   • Z wyjątkiem przypadków wymaganych lub dozwolonych przez prawo nie będziemy wykorzystywać ani ujawniać Twoich Danych Osobowych w żadnym celu, na który odmówisz Zgody lub później ją wycofasz.
  • Zgoda osób spoza UE na przetwarzanie danych osobowych
   • Jeśli nie jesteś osobą z UE, przekazując nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób, nieodwołalnie i bezwarunkowo wyrażasz zgodę i zgadzasz się, że będziemy uprawnieni, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności:
    • przetwarzać w jakikolwiek sposób, w tym gromadzić, przechowywać, wykorzystywać, ujawniać, udostępniać i przekazywać (w tym transgranicznie), przekazane nam w ten sposób Twoje Dane Osobowe, jak również Twoje Dane Osobowe zebrane podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej (tj. , Twoje Dane Osobowe, które zbieramy automatycznie i/lub z innych Źródeł); oraz
    • używać plików cookie i podobnych technologii do zbierania Twoich Danych Osobowych.
 9. ZGODNOŚĆ Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH (RODO)
 10. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
  • Z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z prawa krajowego, jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z RODO, możesz mieć pewne prawa dotyczące danych osobowych, które o Tobie gromadzimy.
  • Zgodnie z rozdziałem 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawa osób, których dane dotyczą, obejmują:
   • Prawo dostępu. Możesz skontaktować się z nami, aby uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przetwarzając Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tym, jakie kategorie danych osobowych dotyczących Ciebie przetwarzamy, o celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz o planowanym okresie przechowywania lub kryteriach ustalania ten okres;
   • Prawo do wycofania zgody. W przypadku, gdy nasze przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej alvibel111@gmail.com. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, odpowiadając na wiadomość e-mail z wycofaniem, a Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe. Cofnięcie zgody może spowodować ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej;
   • Prawo do sprzeciwu. Jeśli podstawą naszego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu, utrzymywaniu i rozwijaniu naszej działalności, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec naszego przetwarzania. Nie będziemy wtedy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że w celu dostarczenia naszego Produktu lub jeśli wykażemy inne ważne prawnie uzasadnione podstawy do naszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub w przypadku roszczeń prawnych. Niezależnie od udzielonej wcześniej zgody na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo zakazać nam wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami lub korzystając z funkcjonalności Strony internetowej lub możliwości rezygnacji z subskrypcji w związku z naszymi komunikatami marketingu bezpośredniego;
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, np. aby umożliwić nam weryfikację prawidłowości danych osobowych po tym, jak zakwestionujesz ich prawidłowość lub uniemożliwisz nam usunięcie danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, ale są nadal wymagane do celów roszczeń prawnych lub gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Ograniczenie przetwarzania może spowodować ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej;
   • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz samodzielnie przesłać te dane podmiotowi trzeciemu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   • Prawo do reklamacji. Masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca przetwarzania Twoich danych osobowych.
   • Jak korzystać z tych praw. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy przede wszystkim korzystać z funkcji oferowanych przez Stronę internetową. Jeśli takie funkcje nie są wystarczające do skorzystania z tych praw, wyślij nam list lub e-mail na adres podany w Polityce prywatności, zawierając następujące informacje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz kopię ważnego dowód tożsamości. Możemy poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Możemy odrzucić żądania, które są bezzasadnie powtarzające się, nadmierne lub wyraźnie nieuzasadnione.
   • Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej alvibel111@gmail.com.
 11. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  • Przechowujemy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do dostarczenia Ci naszego Produktu lub odpowiednich informacji na jego temat. Możemy przechowywać dane dłużej, ale tylko po to, aby nie można było ich namierzyć. Kiedy Dane Osobowe nie są już potrzebne, usuwamy je, stosując rozsądne środki w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem lub wykorzystaniem.
   • Terytorium UE. Przechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do dostarczenia naszego Produktu lub odpowiednich informacji na jego temat. Informacje o ruchu drogowym są usuwane lub anonimizowane, gdy nie są już potrzebne do transmisji. Informacje o marketingu bezpośrednim i świadczeniu usług dodanych (w tym wykorzystywane do tych celów informacje o ruchu) są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do świadczenia tych czynności lub do czasu rezygnacji Użytkownika z takiego wykorzystywania zgodnie z art. niniejszą Politykę prywatności. Inne informacje są przechowywane tak długo, jak uznamy to za niezbędne do dostarczenia naszego Produktu. Niniejsza sekcja nie uniemożliwia technicznego przechowywania lub dostępu do informacji wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikacji lub w zakresie niezbędnym do dostarczenia żądanego przez Ciebie Produktu.
   • Jak wyjaśniono w oświadczeniu RODO, staramy się w miarę możliwości anonimizować dane. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z prawa do usunięcia danych, poinformujemy naszych Dostawców, aby usunęli wszystkie Twoje dane.
   • Poza terytorium UE. Będziemy przechowywać zebrane informacje przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.
   • Przechowywanie może się różnić w zależności od terytorium zbierania informacji i obowiązujących przepisów, ale zawsze staramy się przechowywać informacje tylko tak długo, jak jest to potrzebne do dostarczenia, ulepszenia lub personalizacji naszego Produktu.
 12. OCHRONA DANYCH
  • Dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony przekazywanych nam informacji, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Utrzymujemy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Kiedy my lub nasi kontrahenci przetwarzamy Twoje dane, upewniamy się również, że są one chronione przed nieupoważnionym dostępem, utratą, manipulacją, fałszowaniem, zniszczeniem lub nieupoważnionym ujawnieniem. Odbywa się to za pomocą odpowiednich środków administracyjnych, technicznych i fizycznych.
  • Nie ma w 100% bezpiecznej metody transmisji przez Internet ani metody elektronicznego przechowywania. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.
  • Nigdy nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych ani danych dotyczących przestępstw. Nigdy też nie podejmujemy się profilowania danych osobowych.
 13. WYKONAWCY
  • Współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami, którzy zapewniają nam tworzenie stron internetowych, hosting, konserwację i inne usługi. Mogą znajdować się poza EOG. Ci kontrahenci mogą mieć dostęp do Danych Osobowych lub je przetwarzać w naszym imieniu w ramach świadczenia dla nas tych usług. Ograniczamy informacje przekazywane tym usługodawcom do tych, które są w uzasadniony sposób niezbędne do wykonywania ich funkcji.
  • Wszystkie transfery danych odbywają się z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Przekazywanie Danych Osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może być możliwe tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Twoją zgodę.
  • Wszystkie przetwarzane przez nas dane są przechowywane wyłącznie w bezpiecznych obiektach hostingowych zapewnianych przez https://beget.com/.
  • Używamy Google Analytics w celutworzenia szczegółowych statystyk użytkowników naszej Strony internetowej. Statystyki gromadzone są na serwerze Google; Użytkownik umieszcza jedynie kod JS na stronach swojej witryny. Kod śledzenia jest uruchamiany, gdy Użytkownik otworzy stronę w swojej przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Google Analytics, odwiedź Politykę prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US s-privacy-policy/.
  • Używamy Google AdWords do tworzenia skutecznych komunikatów reklamowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Google Analytics, odwiedź Politykę prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US s-privacy-policy/.
 14.  DANE PLIKÓW COOKIES
  • Używamy plików cookie do śledzenia aktywności na Stronie internetowej i przechowujemy określone informacje.
  • Pliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze Strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniu.
  • Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Strony internetowej.
 15. W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES?
  • Alvi-Bel wykorzystuje pliki cookie do:
   • Dostosowywania naszej Strony internetowej;
   • Ułatwienia nawigacji wszystkim Użytkownikom naszej Strony internetowej;
   • Zapewnienia lepszych wrażeń z użytkowania;
   • Identyfikacji problemów związanych ze Stroną internetową w celu ciągłego doskonalenia;
   • Dokonywania pomiarów i statystyk korzystania ze Strony internetowej;
   • Wyświetlania reklamy związanej z preferencjami na podstawie analizy korzystania z naszej Strony internetowej.
 16. PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ 
  • W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w ramach plików cookies kwalifikują się jako dane osobowe, podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Następnie, klikając „Zgadzam się” na banerze plików cookie wyrażasz zgodę na umieszczanie i/lub odczytywanie przez Alvi-Bel kilku rodzajów plików cookie z odwiedzanej Strony internetowej.
  • Alvi-bel wykorzystuje kilka różnych rodzajów plików cookie. Niektóre z nich to sesyjne pliki cookie, które są tymczasowe i pozwalają nam łączyć Twoje działania podczas sesji przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie to trwałe pliki cookie, które pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas.
  • W zależności od ich funkcji i przeznaczenia, pliki cookies można podzielić na następujące kategorie:
   • NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE
    • Ściśle niezbędne pliki cookie są wymagane do poruszania się po naszej Stronie internetowej i obsługi jej podstawowych funkcji. Przykładami bezwzględnie niezbędnych plików cookie są pliki cookie służące do zapamiętywania ustawień plików cookie lub uzyskiwania dostępu do bezpiecznych obszarów Strony internetowej. Bez tych plików cookie niektóre podstawowe funkcje nie mogą być oferowane.
    • Niezbędne pliki cookie są zawsze aktywne i zostaną umieszczone bez Twojej zgody. Tych plików cookie nie można wyłączyć.
   • WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIE
    • Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej Strony internetowej. Identyfikują one np. Twoją przeglądarkę internetową, system operacyjny, odwiedzane strony, czas trwania, kilka wizyt na stronie, poprzednio odwiedzane strony, najczęściej odwiedzane strony oraz błędy, które napotkałeś. Zebrane informacje są zagregowane i anonimowe. Nie pozwala na identyfikację osobistą. Służy wyłącznie do oceny i poprawy jakości korzystania z naszej Strony internetowej.
    • W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w związku z wydajnościowymi plikami cookies kwalifikują się jako dane osobowe, podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • MARKETINGOWE PLIKI COOKIE
    • Marketingowe pliki cookie będą zapamiętywać Twoje preferencje dotyczące produktu i strony oraz ogólnie to, że odwiedziłeś Stronę internetową. Staramy się dostarczać Ci reklamy odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań na innych platformach internetowych, jeśli są dostępne, w oparciu o Twoje wizyty i zachowanie podczas surfowania na naszej Stronie internetowej i innych witrynach internetowych stron trzecich. Na podstawie tych zainteresowań opracowujemy segmentowany profil, a następnie dostosowujemy treści i reklamy do różnych grup klientów.
    • W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w związku z marketingowymi plikami cookies należy zakwalifikować jako dane osobowe, podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   • PREFERENCYJNE PLIKI COOKIE
    • Pliki cookie preferencji umożliwiają Stronie internetowej zapamiętanie dokonanych przez Ciebie wyborów (takich jak Twój język lub region, w którym się znajdujesz) i zapewniają bardziej ulepszone funkcje osobiste. Te pliki cookie nie mogą śledzić Twojej aktywności przeglądania na innych stronach internetowych. Nie zbierają o Tobie żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do reklamy lub zapamiętania, gdzie byłeś w Internecie poza naszą Stroną internetową.
    • W zakresie, w jakim informacje przetwarzane w ramach preferencyjnych plików cookie należy zakwalifikować jako dane osobowe, podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 17. PLIKI COOKIE WŁASNE I ZEWNĘTRZNE
  • Na naszej Stronie internetowej używamy zarówno własnych, jak i zewnętrznych plików cookie.
  • Własne pliki cookie to pliki cookie wydawane przez www.alvibel.pl, zwykle używane do identyfikowania preferencji językowych i lokalizacji lub do renderowania podstawowych funkcji Strony internetowej.

   Pliki cookie stron trzecich należą do innych stron, takich jak partnerzy biznesowi lub usługodawcy Alvi-Bel i są przez nie zarządzane. Niektóre pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web oraz inne technologie śledzenia i przechowywania, z których korzystamy, pochodzą od firm zewnętrznych (pliki cookie podmiotów zewnętrznych), takich jak Google Analytics i Google AdWords, w celu dostarczania nam analiz internetowych i informacji na temat naszej Strony internetowej, które mogą również być wykorzystywane do świadczenia usług pomiarowych i kierowania reklam. Firmy te używają kodu programistycznego do zbierania informacji o twoich interakcjach z naszą Stroną internetową, takich jak odwiedzane strony, klikane linki i czas przebywania na naszej Stronie internetowej.
  • Kiedy współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi w celu stosowania plików cookie w naszym imieniu i mają oni dostęp do danych osobowych zebranych za pośrednictwem plików cookie lub innych aplikacji, podlegają odpowiednim zabezpieczeniom umownym zgodnie z wymogami RODO i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (EPD) stał się znany jako „Ustawa o plikach cookie”. Przechowujemy dane osobowe zebrane za pomocą plików cookie niezbędnych do spersonalizowanych usług, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookie do tych celów i tylko przez czas niezbędny do agregacji danych osobowych, których używamy do działania strony internetowej i pomiaru oglądalności.
 18. ZGODA NA PLIKI COOKIE
  • Informujemy Użytkowników, że mogą w każdej chwili wycofać zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności oraz usunąć pliki cookie zapisane na ich urządzeniu poprzez ustawienia i konfiguracje swojej przeglądarki, które wymieniono poniżej.
 19. WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE PLIKÓW COOKIE W PRZEGLĄDARCE
  • Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie i innymi technologiami śledzenia.W zależności od przeglądarki, w której odwiedzający przegląda naszą Stronę internetową.
  • Platforma może zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookies zainstalowane na swoim urządzeniu, modyfikując parametry konfiguracyjne zainstalowanej przeglądarki. W celu zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziale pomocy przeglądarki internetowej lub na stronie http://www.allaboutcookies.org/es/. Możesz również znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć określone pliki cookie, korzystając z linków podanych poniżej.
  • W przypadku dowolnej innej przeglądarki internetowej odwiedź oficjalne strony internetowe swojej przeglądarki.
 20. PRZECHOWYWANIE DANYCH
  • Niektóre pliki cookie używane w sieci zapisują Twoje dane tak długo, jak długo trwa sesja.    
  • Dane wyodrębnione przez pliki cookie stron trzecich będą przechowywane przez 14 miesięcy. 
 21. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
  • Ta Strona internetowa może zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich witryn ani za sposób, w jaki te witryny zbierają, przechowują, wykorzystują i rozpowszechniają wszelkie udostępniane im dane osobowe.
  • Podczas odwiedzania strony internetowej osoby trzeciej za pośrednictwem hiperłączy wyświetlanych w tej witrynie zachęcamy do zapoznania się z Zasadami ochrony prywatności tych witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób udostępnione dane osobowe będą gromadzone, przechowywane, wykorzystywane i rozpowszechniane przez takie witryny.
 22. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
  • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do naszej Strony internetowej. Po przekierowaniu do innej witryny lub aplikacji niniejsza Polityka przestaje obowiązywać.
 23. AKCEPTACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW
  • Zakładamy, że wszyscy użytkownicy dokładnie zapoznali się z niniejszym dokumentem i wyrażają zgodę na jego treść. Jeżeli ktoś nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony internetowej.
 24. ZMIANY I AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
  • Od czasu do czasu możemy aktualizować Politykę prywatności. Zachęcamy do okresowego sprawdzania i przeglądania Polityki prywatności, aby zawsze wiedzieć, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy.
 25. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Kontakty